Можливості

Стандартною версією поставки програми на сьогодні є версія «Інфо-Бухгалтер Професійна 8». Час довів і це співпадає з нашим досвідом, що повне розуміння та опанування програми є навіть легшим з використанням повнофункціональної професійної версії.

Можливості програми «Інфо-Бухгалтер Професійна 8» дозволяють автоматизувати бухгалтерський облік будь-якої складності. Вичерпний перелік всіх можливостей для всіх видів господарської діяльності не передбачається навіть скласти. Проте зазначимо, що саме головне в програмі – простота, доступність для користувача і головне – результативність програми для ведення обліку і складання звітів – наявні з самого початку роботи.

Одним з головних інструментів для ведення обліку є журнал господарських операцій. В ньому у зручній для сприйняття формі відображається вся інформація щодо господарської діяльності підприємства. З даних журналу господарських операцій програма автоматично складає всі бухгалтерські звіти: починаючи від головної книги до податкових звітів. У користувача ж залишається після цього можливість скорегувати будь яких запис у документі.

Програма дозволяє гнучке налаштування журналу: визначати його зовнішній вигляд, редагувати, фільтрувати, копіювати дані. Він має компактну форму, що дозволяє передавати його електронною поштою або зберігати на флеш-носій. Можливим є завантажити у програму журнали різних підприємств, або за різні періоди для ведення обліку та звіту. В меню програми легко викликається необхідний пункт для роботи або деталізована опція. Доступним є ведення та правка господарських операцій. Легким є створення, корегування, видалення операції (із субрахунками) або журналів операцій.

Програма легко дозволяє підготовити всі необхідні документи. Їх форми (бланки) відповідають вимогам законодавства, а архів дозволяє мати збереженими всі підготовлені (за визначений час) документи.

Розділи «Купівля», «Продаж» та «Зарплата» добре знайомі будь-якому бухгалтеру, і все ж вас здивує простота та продуманість підменю кожного з пунктів.

Програма дбає про конфіденційність даних бухгалтерського обліку. Цій меті слугує:

  • електронний ключ з унікальним номером, запуск програми без наявності якого не відбувається
  • вхід у програму за іменем користувача та паролем у локальній версії
  • у мережевій версії вхід у програму допускається тільки за іменем користувача та паролем, а також додатково відбувається налаштування прав доступу до інформації для кожного з користувачів. (Наприклад, різні права для головного та для другого бухгалтера).

У програмі представлений автоматизований розрахунок та заповнення багатьох інших облікових та звітних документів, які потрібні у роботі підприємства. Серед них:

  • Облік валютних операцій – програма працює з грошовими одиницями різних країн, коректно обраховує їх, автоматично розраховує курсову різницю;
  • Документи для відділу кадрів – накази про прийняття на роботу та звільнення, про надання відпуски, особова картка працівника;
  • Автоматичне нарахування заробітної платні – розрахункові та платіжні листи та відомості, розрахунок податків, відпускних, лікарняних, індексації, автоматичний облік відпрацьованого часу;
  • Автоматичне заповнення документів та експорт у XML форматі до програм електронної звітності відповідно до вимог законодавства: податкова декларація на прибуток підприємства, декларація ПДВ з додатками, звітні документи до фондів соціального страхування, звітність по ЄСВ, 1 ДФ;
  • Офісні документи – рахунки, накладні, акти, довіреності – все, чим найчастіше користується підприємство у своїй повсякденній роботі;
  • Документи по Складу та Торгівлі – рахунки та накладні з УКТ ЗЕД, товарно-транспортна накладна, витратна та прибуткова накладні, акт прийняття-передачі товару, рахунок-фактура;
  • Програма коректно оперує кодами класифікаторів на послуги та на ТМЦ. Коди призначаються законодавчо і їх повний перелік представлений у відповідних нормативних актах. Програма надає можливість ввести коди та відповідні їм товарно-матеріальні цінності або послуги у довідник, а підставлення назв цінностей або послуг за їх кодом відбувається автоматично.

Зауважимо: при заповненні кожної форми або бланку в ній самій присутня клавіша «Інструкція», по натисканні на яку користувачеві виводиться детальний опис коректного заповнення даної форми з малюнками.

Користувачу доступне налаштування майже всіх виконуваних операцій. Присутні також засоби для фінансового та графічного аналізу стану підприємства: вони дозволяють оцінити його стан та спрогнозувати подальшу роботу. «Інфо-Бухгалтер Професійна 8» дозволяє широкою мірою адаптацію і функціональне пристосування програми під потреби користувача або під вимоги певної галузі, в якій працює підприємство.

Зазначимо, що спочатку комп’ютерний підхід до автоматизації бухгалтерського обліку буде новим, але для фахового бухгалтера кожна функція програми «Інфо-Бухгалтер Професійна 8» буде добре знайомою і займе своє місце.