Облік Покупців та Замовників

Облік Покупців та Замовників дозволяє отримати детальну інформацію по обраному коду рахунку: оборотну відомість, головну книгу, шахматку, журнал ордер-відомість, рух коштів та інші.

У програмі ведеться Довідник покупців, у якому можна автоматично додати нових покупців до довідника, здійснювати сортування покупців за обраною опцією, доступна подальша деталізація та обробка даних по кожному покупцю.

Формуються дві графічні діаграми:

  • сума надходжень від покупця за місяцями періоду у трьох валютах;
  • порівняльна діаграма: надходження від покупця та загальний об’єм надходжень за місяцями періоду.

Реєстр накладних - основний документ для отримання звітів, він формується на підставі виписаних накладних на реалізацію покупцю.

Документи по реалізації - ця функція містить перелік всіх документів, виписаних покупцю за звітний період.

Довідник валют застосовується для одержання поточної інформації по реалізації, а також для розрахунку курсових різниць.