Товарно-матеріальні цінності

Облік товарно-матеріальних цінностей передбачає, що ведеться облік по рахунках 20 або 26, 28, 002.

Аналітичні ознаки по цих рахунках відображаються у зручному вигляді у окремому довіднику та дозволяють отримати додаткову інформацію по коду ТМЦ.