Зміни в програмі у 2019 році

 

IV квартал

 

1. У розілі «Офісні документи» оновлені рахунок, накладна та акт виконаних робіт.

2. Згiдно наказу Miнiстерства фiнансiв вiд 31.05.2019 р. №226 у програму додано «Звіти малих підприємств - Фінансовий звіт (початок-ф.1-м)».

3. Згiдно постанови НБУ від 24.09.2019 р. №117, починаючи з 1 жовтня 2019 року розмінні монети номіналами 1, 2, 5 копійок перестають бути засобом платежу. Виплата готівкової заробітної плати у програмi може бути здiйснена в гривнях без копійок, а залишок переноситься на майбутнiй мiсяць розрахунку. Для цього у програмi у меню «Визначення» значення ОКР_ЗАР повинно дорiвнювати нулю. ОКР_ЗАР =0.

4. У податковiй накладнiй, яка використовується  для послуг, змiнено та оптимiзовано формування найменування послуг для збереження у форматi XML. Кожна послуга зберiгається у шаблонi. У подальшому шаблон використовується для вибору вiдповiдних послуг.

 

III квартал

1. Згiдно постанови правління Національного Банку України «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» № 162 від 28 грудня 2018 року, яка набирає чинності 1 квітня 2019 року. З 5 серпня в Україні почалося впровадження міжнародного номера банківського рахунку IBAN для пiдприємств. У програму внесенi змiни у документи, де вказуються банкiвськi реквiзити.

2. З 01.07.2019 р. враховується новий прожитковий мiнiмум у розмiрi 2007 грн. при iндексацiї заробiтної плати.

 

ІІ квартал

 

1. У роздiлi «Склад» додано документ «Акт інвентаризації». Кiлькiсть позицiй не обмежена.

2. Згiдно постанови Правління НБУ від 18.06.2019 р. № 78 "Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті" у роздiлi валютного облiку вiдмiнено у проводках обов’язковий продаж валютних надходжень.

3. Внесено змiни у довiдник працiвникiв для коректного вiдображення даних біометричних паспортiв громадянина України у формі ID картки при заповненнi первинних документiв по касi та iнших.

4. Для більш зручного візуального контролю по зарплатi у формах «Розширена вiдомiсть по зарплатi» та «Звiт 1ДФ» додано сортування виведення співробітників за алфавітом та за кодом рахунку. Вибір здійснюється сервісною кнопкою. 

 

І квартал

 

1. У таблицю 1 “Нарахування єдиного внеску» внесенi змiни. Автоматичне заповення враховує випадки, коли нарахована зарплата менше мiнiмальної 4173 грн. або бiльше максимальної зарплати 62595 грн.

2. У звiт 1ДФ додано автоматичне заповнення доходiв отриманих при наданнi майна в лiзинг, оренду або суборенду згiдно з пунктом 170.1 статтi 170 роздiлу IV Кодексу. Код ознаки доходу - 106.

3. У меню «Закупка/Документи» додано Акт списання до прибуткової накладної, що дозволяє завантажити до акту данi прибуткової накладної для списання.

4. Згiдно з наказом Мінфіну від 19.10.2018 р. № 842 додана нова форма декларації з податку на прибуток для звiтностi за 2018 рiк. Виконано збереження декларації у форматi XML для програм електронної звiтностi.

5. Додано нову типову операцію по автоматичному закриттю рахунка «Виробництво», як за усiма так і за окремими рахунками.

6. Оновлено відомість розрахунку індексації заробітної плати. Додані нові сервісні функції, що полегшують завдання параметрів для розрахунку індексації. Більш детально дивіться у довідцi.

7. Згiдно наказу Мінфіна від 17.09.2018 р. № 763 внесенi зміни у форму Додаток 2 "Розрахунок коригування   кiлькiсних i вартiсних показникiв". Виконано збереження Додатка 2 у форматi XML для програм електронної звiтностi.

8. Оптимізовано перерахунок податку з доходу фізичних осіб за 2018, 2019 рік.

9. Згідно з нормами Податкового кодексу України та бюджету на 2019 рiк внесенi змiни для розрахунку податкiв по заробiтнiй платi.

Показник/Період

01.01.2019 – 30.06.2019

01.07.2019 –30.11.2019

01.12.2019 – 31.12.2019

Граничний обсяг доходу для застосування ПСП, грн.

2690

2690

2690

Прожитковий мінімум, грн.

1921

2007

2102

Мінімальна заробітна плата, грн.

4173

4173

4173

Максимальний розмір доходу для оподаткування ЄСВ, грн.

62595

62595

62595

Неоподатковувана  матеріальна допомога, грн.

2690

2690

2690

Податок на доходи фізичних осіб ПДФО, %.

18

18

18

Податок «Військовий збір», %

1.5

1.5

1.5

Податок ЄСВ на фонд оплати праці, %

22

22

22

Податок ЄСВ на фонд оплати праці для працюючих инвалiдiв., %

8.41

8.41

8.41

 

Норми тривалості робочого часу у 2019 році

Місяці

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Дні

21

20

20

21

21

18

23

21

21

22

21

21

 

Розмір податкової соціальної пільги