Зміни в програмі у 2024 році

 

III квартал

 

1. Наказом Міністерства фінансів України від 26.12.2023 № 720 внесені зміни до порядку заповнення звіту ЄСВ:

- Додаток 1, графа 8 «Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкве державне страхування». Додано новий код категорії ЗО - 8.1;

- Додаток 4ДФ, графа 6 «Довідник ознак доходів фізичних осіб». Додано нові ознаки доходів фізичних осіб - 210, 211.

Всі наведені зміни необхідно враховувати при поданні звітності за ІІ квартал 2024 року.

 

II квартал

 

1.  У розділі Зарплата з 1 квітня діють нові показники ставок для автоматичного розрахунку.

 

I квартал

 

1.  У розділі Зарплата типових операцій додано автоматичний розрахунок резерву відпусток.

2. Нова редакція звіту «Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємства», яка подається за 2023 рік та діє з 01.01.2024 року, додана у програмі. Форма звiту затверджена Наказом Міністерства фінансів України зі змінами, внесеними від 28.06.2023 №353 . Виконано збереження у XML файл для програм електронної звiтностi.

3. Змінено нарахування зносу для малоцінних необоротних  активів рахунок 11/2. Нарахування зносу виконується без деталізації та списується на 13 рахунок. Списання виконується у Довіднику Основних засобів автоматично.

4. В Акті виконаних робіт на послуги внесені зміни у графу № Договору (№ Рахунку), на підставі якої заповнено Акт. При значенні "заповнення Акту за Договором" відкривається Довідник покупців з переліком Договорів по даному покупцю та номер обраного Договору потрапляє в Акт. При виборі заповнення Акту по номеру Рахунка відкривається  Реєстр Рахунків по даному Покупцю та обраний Рахунок попадає в Акт.

У режимі "Власноруч" вводиться довільний документ, за довільну дату.

5.  У Довіднику покупців у графі "№ Договору" додана функція можливості введення/вибору переліка Договорів по даному покупцю.

6. Згiдно до норм Податкового кодексу України та бюджету на 2024 рiк внесено змiни для розрахунку податкiв по заробiтнiй платi:

Показник/Період

01.01.2024 – 31.03.2024

01.04.2024 –31.12.2024

Граничний обсяг доходу для застосування ПСП, грн.

4240

4240

Прожитковий мінімум, грн.

3028

3028

Мінімальна заробітна плата, грн.

7100

8000

Максимальний розмір доходу для оподаткування ЄСВ, грн.

106500

120000

Неоподатковувана матеріальна допомога, грн.

4240

4240

Податок на доходи фізичних осіб ПДФО, %.

18

18

Податок «Військовий збір», %

1.5

1.5

Податок ЄСВ на фонд оплати праці, %

22

22

Податок ЄСВ на фонд оплати праці для працюючих инвалiдiв., %

8.41

8.41

 

Норми тривалості робочого часу у 2024 році:


Розмір податкової соціальної пільги у 2024 році: