Зміни в програмі у 2021 році

 

IV квартал

 

1. У роділі «Заробітна плата» оновлено «Перерахунок ПДФО (податку з доходів фiзичних осiб) за 2021 рiк». 

2. Оновлено ТТН (товарно-транспортну накладну) для роздiлу «Склад» згiдно з її новою редакцiєю "Форма № 1-ТН" додатку 7.

3. Згiдно наказу Міністерства фінансів України від 19 травня 2021 р. №278 щодо нової редакції Додатка 4ДФ до єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, у програму внесенi змiни до роздiлу «Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ». Виконано зберiгання усiх звiтiв пакетом у форматi XML для програм «Єдине вікно подання електронної звітності», M.E.Doc та iншi.

4. Згiдно до норм Податкового кодексу України та бюджету на 2021 рiк внесено змiни у груднi мiсяцi для розрахунку податкiв по заробiтнiй платi за IV квартал 2021 року.

 

III квартал

 

1. У розрахунковому листі по зарплаті додано можливість включати або не включати до розрахунку нарахованих відпускних за поточний період.

2. У зв'язку із розширенням функціональних можливостей "Зведеної розрахунково-платіжної відомості" додано детальну покрокову інструкцію із заповнення та використання цього документу.

 

II квартал

 

1. Згiдно редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року № 773 у програму додана нова об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ.

2. Згiдно наказу Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року № 131 у програму додана нова форма звітності з ПДВ, яка застосовується, починаючи зі звітування за березень у квітні 2021 року.

3. Оновлено зведену розрахунково-платiжну вiдомiсть. Скориговані суми, які оподатковуються при зарплаті менше мінімальної та більше максимальної. Формування проводок по вiдомостi реалiзовано при натисканнi кнопки `Проводки`.

4. Оновлено реєстр податкових накладних, який використовується при автоматичному розрахунку та заповненнi звiту «Декларацiя з ПДВ з додатками». Доданi колонки баз оподаткування та сум податкiв для 14% та 7%. При заповненнi усiх полiв реєстру, якi розраховуються вiд загальної суми, включаючи податок ПДВ, додано автоматичний розрахунок цих значень. У типових операцiях та документах, де заносяться данi по податкових накладних, внесенi вiдповiднi змiни для автоматичного розрахунку полiв реєстру.

 

I квартал

 

1. Оновлені форми Розрахунку коригування до Податкової накладної, що затверджені наказом Мiнiстерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131  iз застосуванням нової ставки ПДВ 14%. Податкова накладна та Розрахунок коригування до Податкової накладної зберігаються у форматi XML для програм елетронної звітності. Оновлено Довідку до порядку заповнення Податкової накладної.

2. Оновлені форми Податкової накладної, затверджені наказом Мiнiстерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 iз застосуванням нової ставки ПДВ 14%.

3. Додана нова форма "Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної", яка введена в дiю з 01.03.2021 року згiдно Наказу Мiнiстерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2020 року № 734).

4. У розділі "Склад" та "Офісні документи" внесені зміни у документи "Рахунок" та Накладна" у зв'язку із змінами до Податкового кодексу України щодо зниження ставки ПДВ з 20% до 14% на операції з імпорту та постачання на території України деякої сільськогосподарської продукції.

Ставка ПДВ 14% обирається та виконується розрахунок.

5. Додана нова форма податкової накладної, яка введена в дiю з 01.03.2021 року згiдно Наказу Мiнiстерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2020 року № 734).

6. Оптимізовано статистичну звітність за 2020 рік: форми 1 та 2 для великих та малих підприємств.

7. Оновлено "Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій" Форма № ЗВР-1 у роздiлi «Касовi документи». Виконано зберiгання у XML форматi для програм «Єдине вікно подання електронної звітності», M.E.Doc та iншi.

8. Згiдно наказу Мінфіну від 26.05.2020 N 241 внесенi змiни у "Довідник ознак доходів фізичних осіб", затверджений Наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. №4, якi вводяться в дiю 01.01.2021 року. Таблиця ознак доходів фізичних осіб для подання використовується у формi №1ДФ за звітні періоди 2021 року.

 

9. Згiдно до норм Податкового кодексу України та бюджету на 2021 рiк внесенi змiни для розрахунку податкiв по заробiтнiй платi.

Показник/Період

01.01.2021 – 30.06.2021

01.07.2021 –30.11.2021

01.12.2021 – 31.12.2021

Граничний обсяг доходу для застосування ПСП, грн.

3180

3180

3180

Прожитковий мінімум, грн.

2270

2379

2481

Мінімальна заробітна плата, грн.

6000

6000

6500

Максимальний розмір доходу для оподаткування ЄСВ, грн.

90000

90000

97500

Неоподатковувана матеріальна допомога, грн.

3180

3180

3180

Податок на доходи фізичних осіб ПДФО, %.

18

18

18

Податок «Військовий збір», %

1.5

1.5

1.5

Податок ЄСВ на фонд оплати праці, %

22

22

22

Податок ЄСВ на фонд оплати праці для працюючих инвалiдiв., %

8.41

8.41

8.41

Норми тривалості робочого часу у 2021 році:

Розмір податкової соціальної пільги у 2021 році: