Зміни в програмі у 2020 році

 

IV квартал

 

1. У розділі «Зарплата» оптимiзован Перерахунок ПДФО (податку з доходів фiзичних осiб) за 2020 рiк.

2. У розділі «Склад» розширено перелік колонок для заповнення у "Накладній з УКТ ЗЕД". На розсуд користувача у накладній може бути введена додаткова колонка із необхідною ознакою товару, як то артикул товару, його номер за каталогом, міжнародний код згідно стандарту та інша додаткова ознака.

 

III квартал

1. У розділі «Склад» додано нову форму ТТН «Накладна товарно-транспортна». Товарно-транспортна накладна автоматично заповнюється на підставі реєстру накладних і не вимагає введення кодувань товарів.

2. Для торгових підприємств розширено функціональність товарного звіту. Кількість товарів по приходу і вибутті при розрахунку звiту збільшено до 500. Додано фільтр руху товару за звітний період.

3. Згідно Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 25.08.2020 р. № 822-ІХ із 1 вересня підвищено мінімальну зарплату, що змiнює мiнiмальний та максимальний податок з ЄВС. Усi податки у програмi розраховуються автоматично.

4. Оновлено "Акт на списання ОЗ (форма ОЗ-3)". Акт може бути заповнений як власноруч так і автоматично. Детальний опис по заповненню акту дивіться у Довiдцi Довiдника ОЗ або у Актi.

5. Оптимiзовано автоматичний пошук нових рахункiв для фiзичних осiб, яким були виплати у звiтному перiодi у формi 1ДФ у колонцi 5. Для ФОП, якi є платниками ПДВ додано рахунок 64/4/*.

6. В розрахунково-платіжній відомості додано редагування дати звільнення працівника по коду рахунка, щоб оподатковувана сума податком ЄСВ не донараховувалась до мінімальної заробітної плати.

 

II квартал 

1. Змiнено порядок заповнення звіту з ЄСВ "Таблиця 6. Вiдомостi про нарахування заробiтноi плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованих особам" відповідно до змін, внесеним до закону «Про відпустки» № 530-IX з нагоди встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", згідно яких «на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусної хвороби (COVID-19) роботодавець може доручити працівникові виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, а також надавати працівникові з його згоди відпустку ». Порядок доданий до інструкції з заповення звіту «Таблиця №6.

2. Змiнено "Aкт порівняння розрахунків " у розділі «Офісні документи». Поле текст «Операція» виводиться у три рядки.

 

I квартал 

1. Змiнено "Акт виконаних робіт". Доданi окремi довiдники для осiб, які пiдписали Акт у роздiлах "Вiд Замовника" та "Вiд Виконавця". Рядок «Довіренність» може бути виведено за вимогою. Поле «№ договору» відкрито для  редагування.

2. Згiдно наказу Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488 у програмі нова редакція звіту «Декларацiя з ПДВ (з Додатком 5)».

3. Згiдно  наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2019 р. № 481 у програмі нова редакція звіту «Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємства».

Нова декларація  здається  за 2019 рік.

4. Згiдно з постановою НБУ  №127 у програмi нова редакція форми платіжного доручення. Нова форма діє з 13 січня 2020 року.

5. Згiдно до норм Податкового кодексу України та бюджету на 2020 рiк внесенi змiни для розрахунку податкiв по заробiтнiй платi.

Показник/Період

01.01.2020 – 30.06.2020

01.07.2020 –30.11.2020

01.12.2020 – 31.12.2020

Граничний обсяг доходу для застосування ПСП, грн.

2940

2940

2940

Прожитковий мінімум, грн.

2102

2197

2270

Мінімальна заробітна плата, грн.

4723

4723

4723

Максимальний розмір доходу для оподаткування ЄСВ, грн.

70845

70845

70845

Неоподатковувана   матеріальна допомога, грн.

2940

2940

2940

Податок на доходи фізичних осіб ПДФО, %.

18

18

18

Податок «Військовий збір», %

1.5

1.5

1.5

Податок ЄСВ на фонд оплати праці, %

22

22

22

Податок ЄСВ на фонд оплати праці для працюючих инвалiдiв., %

8.41

8.41

8.41

 

Норми тривалості робочого часу у 2020 році

 

Розмір податкової соціальної пільги у 2020 році