Зміни в програмі у 2018 році

 

IV квартал

1. Згiдно наказу Мінфіна від 17.09.2018 р. № 763 внесенi зміни до форми податкових накладних і порядку їх заповнення. Виконано збереження ПН у форматi XML для програм електронної звiтностi. З 1 грудня 2018 року реєстрація ПН здійснюється за новими формами.

2. Згiдно рекомендацій щодо відображення лікарняних в бухобліку наведених в листах Мінфіну України від 06.09.11 р. № 31-08410-07-25 / 21750, від 27.09.13 р. № 31-08410-07-27 / 28296, від 26.10.11 р. № 31-08410-07-16 / 26368 додана можливiсть нарахування лікарняних по рахунку Кт 66/3.

3. У типових операцiях при надходженнi валютноi виручки додана можливiсть автоматичного занесення сум до реєстру податкових накладних.

4. Оновлені документи у розділі Відділ кадрів. Додано нову форму «Наказ про переведення працівника на іншу посаду».

 

Ш квартал

 

1. Згідно з наказом Мінфіну від 15.05.2018 р. № 511 у програмi оновлено звітність "Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", затверджену наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

У програмі оновлені звіти з ЄВС:

    - Перелiк таблиць звіту (Додаток 4)
    - Таблиця 1
    - Таблиця 5
    - Таблиця 6

Для зручного заповнення таблицi 5 до програми додано «Державний класифiкатор професiй України». Оновлено роботу з довiдником працiвникiв у програмi, що дозволяє при введеннi нового працiвника додати/вибрати даннi з «Державного класифiкатора професiй України». Збереження у форматi XML виконано для усiх звiтiв. Iмпорт до програм електронної звiтностi здiйснюється пакетом.

2. На виконання наказу Мінфіну від 23 березня 2018 року № 381 додано нові версії документів:
    - Податкова декларація з податку на додану вартість (юридична особа)
    - Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)»
    - Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)».

Виконано збереження у форматi XML для експорту до програм електронної звiтностi.

3. Оновлено форму «Наказ (розпорядження) про надання відпустки». Її заповнення автоматизовано для зручності користування. В новій формі заповнюються автоматично: вибір співробітника, його прізвище, ім’я та по батькові, назва посади (професія), вид відпустки, а також обрані за календарем дати періоду роботи та періоду відпустки.

 

ІІ квартал

 

1. Оновлення автоматичного заповнення звіту про фінансові результати Форми №2, згiдно Методичних рекомендацій Мінфіна щодо заповнення Форми №2 та Методичних рекомендацій Мінфіна з пeревірки пoрівнянності показників Форми №2.

2. До форми «Звiт про рух грошових коштiв» додано автоматичний розрахунок деривативiв, згiдно Наказу Мінфіну від 07.02.2013 № 73, із змінами внесеними згідно з наказами Мінфіну із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 27.06.2013 №627, від 08.02.2014 №48.

3. Покращено автоматичне заповнення «Нарахування єдиного внеску Таблиця №1», коли розмiр зарабiтної плати менше мiнiмальної зарплати за цей перiод.

4. Покращено автоматичне заповнення «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам. Таблиця №6» звiту ЕСВ з кодом типу нарахувань «13», коли розмiр зарабiтної плати менше мiнiмальної зарплати за цей перiод.

 

І квартал

 

1. Додано налагодження для розрахунку авансу з ПДФО або без ПДФО. Детальний опис дивiться у довiдці по розрахунку авансу.

2. До розділу «Звітні документи» додано нову рiчну "Податкову декларацiю з податку на прибуток пiдприємств" за 2017 рiк вiдповiдно до змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 28 квiтня 2017 року № 467. Реалізовано її збереження у форматi XML для експорту до програм електронної звiтностi.

3. Згідно ст.1022 п.1 Цивільного кодексу України у програмі до розділу «Склад» додано «Звіт комісіонера» комітенту, по якому після вчинення правочину за дорученням комітента комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії.

4. Згiдно постанови Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” у програму доданий новий додаток 7 «Акт про результати інвентаризації наявних коштів».

5. Згiдно постанови Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” у програму доданi: касова книга, видатковий та прибутковий касові ордери, журнал реєстраціі прибуткових і видаткових касових документів КО-3.

6. У формi «А09. Перерахунок податку з доходів фiзичних осiб» враховано усi змiни для перерахунку податку за 2017 рiк.

7. Згiдно до норм Податкового кодексу України та бюджету на 2018 рiк внесенi змiни для розрахунку податкiв по заробiтнiй платi.

 

Показник/Період

01.01.2018 – 30.06.2018

01.07.2018 –30.11.2018

01.12.2018 – 31.12.2018

Граничний обсяг доходу для застосування ПСП, грн.

2470

2470

2470

Прожитковий мінімум, грн.

1762

1841

1921

Мінімальна заробітна плата, грн.

3723

3723

3723

Максимальний розмір доходу для оподаткування ЄСВ, грн.

44050

46025

48025

Неоподатковувана  матеріальна допомога, грн.

2470

2470

2470

Податок на доходи фізичних осіб ПДФО, %.

18

18

18

Податок «Військовий збір», %

1.5

1.5

1.5

Податок ЄСВ на фонд оплати праці, %

22

22

22

Податок ЄСВ на фонд оплати праці для працюючих инвалiдiв., %

8.41

8.41

8.41

 

Норми тривалості робочого часу у 2018 році

Місяці

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Дні

21

20

21

20

20

20

22

22

20

22

22

20

 

Розмір податкової соціальної пільги